Physician assistant en Verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist (VS) en de physician assistant (PA) zijn (relatief) nieuwe beroepen in de zorg. Met de inzet van de VS en de PA worden taken van huisartsen en medisch specialisten overgenomen, de zogenoemde taakherschikking. In Nederland zijn meer dan drieduizend verpleegkundig specialisten aan het werk en ook dat aantal groeit.

Wat doet een VS?
De bevoegdheden van de VS zijn bij wet geregeld. De belangrijkste taken zijn het houden van spreekuren, medische handelingen uitvoeren, diagnoses stellen en huisbezoeken afleggen. De handelingen van een VS zijn afgestemd met een arts, meestal een arts in een huisartsenpraktijk, ziekenhuis, verpleeghuis of ggz-instelling. Arts en VS werken nauw samen, vaak ook met andere zorgprofessionals. Ze zijn elk verantwoordelijk voor hun eigen handelen.

Waarom een VS?
Taakherschikking is belangrijk omdat de huisartsen het steeds drukker hebben gekregen met steeds meer taken en ook steeds meer complexe zorg. Om toch goed voor alle patiënten in de praktijk te kunnen zorgen en deze voldoende aandacht te kunnen geven en hoogwaardige zorg te leveren, worden de minder complexe taken door andere medewerkers gedaan. Zo wordt de chronische zorg al jaren door de praktijkondersteuners gedaan. En nu kan voor de niet zo complexe en alledaagse klachten de PA of VS prima spreekuur houden, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van deze zorg. Uit onderzoek blijkt dat een VS kan bijdragen aan verdere verbetering van de zorg. Zo is er meer ruimte om patiënten te betrekken bij hun behandeling en kunnen artsen zich meer richten op het bieden van complexe zorg. Ook de patiënt vindt dat deze meer tijd en aandacht krijgt door deze taakherschikking.

Opleiding van de VS
Een VS is een ervaren verpleegkundige met een hbo-opleiding Verpleegkunde, gevolgd door een tweejarige hbo-master.

Anne de Laat, Physician assistant i.o.
Anne de Laat, Physician assistant i.o.“Sinds september 2020 ben ik begonnen als Physician assistant in opleiding in de praktijk. In 2012 heb ik de opleiding HBO Verpleegkundige afgerond en in 2015 de specialisatie tot Medium Care verpleegkundige. De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest in het ziekenhuis, met name in de acute zorg. Tijdens mijn werk als verpleegkundige kwam ik erachter dat ik het medische stuk erg interessant vond en dat ik tevens op zoek was naar meer diepgang en uitdaging in mijn werk. Hieruit is de keuze voor de opleiding tot Physician assistant ontstaan, en heb ik specifiek gekozen voor de huisartsenzorg. Wat ik leuk vind aan het werken in een huisartspraktijk is dat het werk ontzettend afwisselend is, elke dag zie je verschillende soorten mensen met uiteenlopende klachten. In mijn vrije tijd sport ik graag, maar kan ik ook genieten van een goede serie op de bank!”

Sien Allefs-Oosterhuis, Verpleegkundig specialist
Sien Allefs-Oosterhout, Verpleegkundig specialist“Ik ben Sien Allefs-Oosterhuis, sinds 2012 Verpleegkundig Specialist en sindsdien werkzaam in de huisartsenzorg binnen huisartsenpraktijken, de gehandicaptenzorg en een psychiatrische instelling.  Sinds 1 November 2020 ben ik werkzaam bij deze praktijk. Tot 2012 heb ik 24 jaar gewerkt als HBO-verpleegkundige in de wijkverpleging, verpleeghuizen, ziekenhuizen en asielzoekerscentra.  Als Verpleegkundig Specialist houd ik een zelfstandig spreekuur, en ben ik bekwaam en bevoegd in het zelfstandig diagnosticeren, (medisch) behandelen, en doorverwijzen van een gedefinieerd aantal klachten waarmee patiënten zich bij de huisartspraktijk melden. Ik kan altijd een huisarts raadplegen indien dit nodig is. Mijn specialiteiten zijn o.a. huidklachten, verdachte plekjes, anti -conceptie en het verrichten van kleine ingrepen. De praktijk assistentes weten voor welke klachten of vragen u bij mij terecht kunt.  Wat ik mooi vind aan mijn vak is het hebben van een luisterend oor. En samen met de patiënt zoeken naar de beste- of gewenste oplossing voor zijn/haar medisch probleem. Behalve het behandelen van uw klacht probeer ik ook relevante en aansluitende gezondheidsonderwerpen ter tafel te brengen, bij zowel jong als oud. Ik ben geboren in 1963, gehuwd en heb 3 kinderen in de volwassen leeftijd. Mijn hobby’s zijn tuinieren in moes- en siertuin, kokkerellen en wandelvakanties.”

Wij staan klaar voor u!